Tarina

Tarina

Historiallinen rakennus -elävä kulttuurikeskittymä

Ilomantsin kirkonkylän entistä kunnantaloa kutsutaan Kansallistaloksi. Talon rakennushankkeen käynnisti 1904 Ilomantsin Vapaaehtoinen Palokunta. Alkuvuosina Kansallistalo oli yksikerroksinen vuoraamaton hirsirakennus. 1920-luvulla pihapiiriin valmistui lisärakennuksia, esimerkiksi hevostalli, joka palveli kyliltä hevospelillä tulleita. Kansallistaloa käyttivät kunnan lisäksi erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Ilomantsin työväenyhdistys ei saanut alkuun toimia Kansallistalolla, mutta 1920-luvulla sekin sai luvan järjestää tilaisuuksia. Vastaavasti Ilomantsin suojeluskunta ja Lotta Svärd -järjestö järjestivät omia tilaisuuksiaan, joten taloa käyttivät laajasti kaikki Ilomantsin toimijat.

1930 talolle tehtiin merkittäviä uudistuksia: toinen kerros, sähköistäminen ja vesikeskuslämmitys. Sotien jälkeen kunnantalon tilantarve lisääntyi, ja taloon lisättiin väliseiniä, joiden avulla saatiin lisää toimistotiloja. Samoin Ilomantsin partiotoiminta ja monenlainen liikuntaharrastus saivat kotinsa talolta.

Kulttuuritapahtumien pitopaikkana Kansallistalo ja sen sali toimivat erinomaisesti. Näytelmät, lausuntaillat ja erilaiset musiiikitapahtumat keräsivät laajalti yleisöä. Sotien jälkeen huvitoiminta tansseineen oli erityisen vilkasta. Vuoteen 1984 asti Kansallistalolla toimi Ilomantsin kunnanvirasto. Uuden kunnantalon valmistuttua talo jäi Ilomantsin nuorisotaloksi ja varsin vähälle käytölle.

 

Kansallistalon yritys- ja kulttuurikeskus -hanke

Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)

Hankkeen tavoitteena luoda kulttuurialan yrittäjyyttä, joka palvelee eri Ilomantsin tapahtumia ja tarjoaa matkailualalle uusia palveluja. Hankkeen toisena tavoitteena on uudistuvan yritystoiminnan ja matalan kynnyksen digitalisaation kautta edistää paikallista yritystoimintaa Ilomantsissa.

Hankkeen lähtökohtana on tukea yrityksiä kehittämään uudenlaisia palveluita ja liiketoimintaa ja ottaa kulttuurialan yritysten lisäksi matkailuyritykset vahvasti mukaan uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseen ja pilotoimaan uusia matkailun palvelutuotteita, jotka pohjautuvat Ilomantsin kulttuuriperinteeseen, karjalaisuuteen ja ortodoksisuuteen mutta myös Ilomantsin uusiin tapahtumiin. Hankkeen tavoitteena on tukea eri alojen ja yritys- ja yhdistystoimijoita uusiutumaan ja kehittämään uudenlaisia palveluita ja liiketoimintaa, ylittämään toimialarajoja ja siten lisäämään yritysten elinvoimaa. Tästä on esimerkkinä karhunveistosta lähtenyt Villiruoka- ja Karhufestivaali, jossa on vielä paljon eri yritystoiminnan mahdollisuuksia.

Hanketoimilla lisätään Ilomantsin kulttuurimatkailullista vetovoimaa tapahtumien myynti- ja markkinointitoimia keskittämällä ja lisäämällä yhteismarkkinointia yhdessä matkailuyhdistysten kanssa Kansallistalosta muodostetaan Ilomantsin tapahtumien tapahtumatoimisto. Tavoitteena on tapahtumatoimiston osuuskunnallistaminen, jolloin työ voidaan tehdä työosuuskunnassa tai kevytyrittämisen kautta. Hankkeen kautta Ilomantsin tapahtumien yhteismarkkinointi ja tapahtumakoordinointi nousee uudelle tasolle. Ilomantsin matkailusektori tarvitsee myös enenevässä määrin kulttuurisia ohjelmatuotantoja sekä muuta yrittämiseen liittyviä palveluja. Tapahtumatoimisto koordinoi ja välittää uusia, pilotoituja kulttuurimatkailutuotteita matkailun tarpeisiin.

Yritystoimintaan liittyvä luovaa toimintaa henkivä yhteisö luo mahdollisuuksia myös muille yritystoiminnan muodoille. Digitalisaation liittyvät palvelut voidaan toteuttaa kun Kansallistalon tai muihin tiloihin saadaan alan yrittäjä, joka voi palvella myös muita ilomantsilaisia yrittäjiä. Ilomantsin tapahtumiin perustuva yrittäjyyden aktivoituminen ja matkailupalvelujen laadullinen kasvu osana matkailutarjontaa. Matkailun ja tapahtuminen yhteismarkkinointi ja muu yhteistoiminta. Hankkeen tuloksena Ilomantsiin syntyy vireä matalan kynnyksen yritys- ja kulttuurikeskus. Keskeisenä tavoitteena on yhden tai kahden uuden (kulttuuri)yrityksen perustaminen Ilomantsiin. Mm. ohjelmatoimistolle ja kulttuuriselle ohjelmapalveluyritykselle on selkeä tilaus. Uusi yritys voi olla myös muulta alalta tai osuuskunta.

Hankkeen toimenpiteet tapahtuvat Kansallistalon toimintana, josta hankkeen toiminnan tuloksena syntyy yritys- ja kulttuurikeskus, jossa toimii myös yhdistystoimijoita. Hankkeen toimenpiteinä Ilomantsiin saadaan tuotettua kolme uutta palvelua, jotka ovat uusi talvitapahtuma, Kansallistalon yritystoimijaverkosto ja ohjelmapalvelukokonaisuus eri matkailutoimijoiden käyttöön.

 

Haluatko

järjestää tapahtuman, juhlan, kokouksen tai tarvitsetko muuten vaan tilaa käyttöösi ?